İstanbul Üniversitesi
http://abmerkezi.istanbul.edu.tr/?p=5957
Export date: Fri Sep 22 17:08:20 2017 / +0000 GMT

Hakkımızda
Misyon

Merkezimizin misyonu şu temel hedeflerle şekillenmektedir:
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda hem Türkiye'de hem Avrupa'da bilgi düzeyinin artmasına katkıda bulunmak;
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişmesinde üniversitelerin etkinliğini artırmak;
Eğitim ve araştırma alanında Avrupa Birliği programlarını takip etmek;
Avrupa programlarının Üniversitemiz bünyesinde yürütülmesini sağlamak;
Avrupa üniversiteleri ile İstanbul Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişimlerini özendirmek;
Avrupa Birliği Çerçeve Programları bünyesinde projeler hazırlamak;
Avrupa Birliği Çerçeve Programları'ndan yararlanmak isteyenlere danışmanlık hizmeti sunmak;
Avrupa Birliği programları çerçevesinde gerçekleştirilecek araştırmaların sonuçlarına dayalı bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek;
Söz konusu program ve etkinlikler ile Üniversitemizde araştırma kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Vizyon

Merkezimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştireceği faaliyetlerle alanında saygın ve öncü bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Değerler

Merkezimizin çalışmalarında yönlendirici temel değerler şunlardır:
Saydamlık;
Özgün düşünce ve İfade Hürriyeti;
Çözüme odaklılık;
İşbirliğini özendirmek;
Disiplinlerarası yaklaşım 

Merkez Müdürlüğü Görev Tanımları 1

Links:
  1. http://abmerkezi.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2012/08/Merkez_Mudurlugu_Gorev_Tanimlari.pdf
Post date: 2012-01-27 18:22:22
Post date GMT: 2012-01-27 16:22:22

Post modified date: 2012-08-09 08:48:09
Post modified date GMT: 2012-08-09 05:48:09

Export date: Fri Sep 22 17:08:20 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://abmerkezi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com