“AVRUPA BİRLİĞİ” konulu panel düzenlendi.

 

BASIN BİLDİRİSİ
İstanbul, 12 Temmuz 2011
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,
Ġstanbul Valiliği Dış Ġlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi,
Ġstanbul Üniversitesi, Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
Ġstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından ortaklaşa 12 Temmuz 2011 Salı Günü “AVRUPA BĠRLĠĞĠ” konulu panel düzenlendi.

Davetiye

AB Basın Bildirisi

17/05/2013
644 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00