Hakkımızda

Misyon

Merkezimizin misyonu şu temel hedeflerle şekillenmektedir:
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda hem Türkiye’de hem Avrupa’da bilgi düzeyinin artmasına katkıda bulunmak;
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişmesinde üniversitelerin etkinliğini artırmak;
Eğitim ve araştırma alanında Avrupa Birliği programlarını takip etmek;
Avrupa programlarının Üniversitemiz bünyesinde yürütülmesini sağlamak;
Avrupa üniversiteleri ile İstanbul Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişimlerini özendirmek;
Avrupa Birliği Çerçeve Programları bünyesinde projeler hazırlamak;
Avrupa Birliği Çerçeve Programları’ndan yararlanmak isteyenlere danışmanlık hizmeti sunmak;
Avrupa Birliği programları çerçevesinde gerçekleştirilecek araştırmaların sonuçlarına dayalı bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek;
Söz konusu program ve etkinlikler ile Üniversitemizde araştırma kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Vizyon

Merkezimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştireceği faaliyetlerle alanında saygın ve öncü bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Değerler

Merkezimizin çalışmalarında yönlendirici temel değerler şunlardır:
Saydamlık;
Özgün düşünce ve İfade Hürriyeti;
Çözüme odaklılık;
İşbirliğini özendirmek;
Disiplinlerarası yaklaşım

 

Merkez Müdürlüğü Görev Tanımları